Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 656705 142984 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-02 Stoppdatum 2011-06-02
Mängd (ton): 4,28 Kostnad totalt: 4896
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: