Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-23 Stoppdatum 2011-05-23
Mängd (ton): 21,75 Kostnad totalt: 22064
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: