Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Slottstjärn, 660308 142851 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-05 Stoppdatum 2011-06-05
Mängd (ton): 1,43 Kostnad totalt: 2083
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: