Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 663484 144407 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-31 Stoppdatum 2011-05-31
Mängd (ton): 26,16 Kostnad totalt: 21420
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: