Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sundsjön, 661919 143578 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-30 Stoppdatum 2011-05-30
Mängd (ton): 16,26 Kostnad totalt: 13314
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: