Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Velamstjärn, 665444 142859 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-06 Stoppdatum 2011-06-06
Mängd (ton): 6,43 Kostnad totalt: 7603
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: