Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lopptjärnen, 660948 148597 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-08 Stoppdatum 2011-06-08
Mängd (ton): 4,28 Kostnad totalt: 5085
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: