Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Simmelsjön, 665309 146190 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-04 Stoppdatum 2011-06-04
Mängd (ton): 36,04 Kostnad totalt: 29577
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: