Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-22 Stoppdatum 2011-05-22
Mängd (ton): 20,69 Kostnad totalt: 16553
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: