Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Smedsjön , 12SkrImmMO05 Budgetår: 2011
Startdatum: 2012-02-06 Stoppdatum 2012-02-06
Mängd (ton): 5,07 Kostnad totalt: 7068
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: