Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hårsjön, 12HelVieVåt15 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-28 Stoppdatum 2011-12-28
Mängd (ton): 23,30 Kostnad totalt: 28022
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: