Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillasjö, 12HelVieVåt17 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-28 Stoppdatum 2011-12-28
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt: 7312
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: