Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058045, 06VAT058045 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-03-23 Stoppdatum 1999-03-23
Mängd (ton): 2,26 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: