Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-24 Stoppdatum 2011-11-24
Mängd (ton): 85,10 Kostnad totalt: 77398
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: