Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÖFTEN, 627766147808 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-13 Stoppdatum 2011-03-13
Mängd (ton): 32,99 Kostnad totalt: 43317
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: