Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-06 Stoppdatum 2011-12-06
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 6414
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: