Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LOMGÖL, 640256152281 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-06 Stoppdatum 2011-12-06
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1564
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: