Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hundsjön 360, 07VM360 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-03 Stoppdatum 2011-04-05
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 18108
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: