Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-02 Stoppdatum 2011-10-02
Mängd (ton): 49,86 Kostnad totalt: 45524
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: