Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PAMPASJÖN, 627816 138121 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-02-22 Stoppdatum 2011-02-22
Mängd (ton): 7,99 Kostnad totalt: 9172
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: