Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mörtaren, MO70 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-06 Stoppdatum 2011-09-06
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 9504
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: