Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST LÅSEN, 6674340-1429320-Sjö Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-31 Stoppdatum 2011-08-31
Mängd (ton): 39,99 Kostnad totalt: 28974
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: