Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105007, 06VAT105007 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-19 Stoppdatum 2000-10-19
Mängd (ton): 1,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: