Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norregölen våtm.sjömad (34), br027 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-01-01 Stoppdatum 1990-01-01
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: