Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105007, 06VAT105007 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-09 Stoppdatum 2001-11-09
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: