Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skälagölen, ka001 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-01-01 Stoppdatum 2000-01-01
Mängd (ton): 8,76 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: