Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Allsjön, ly014 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-01-01 Stoppdatum 1996-01-01
Mängd (ton): 10,05 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: