Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Göksjön, våtmark, öster, ly015 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-04-02 Stoppdatum 2009-04-02
Mängd (ton): 5,33 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: