Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gisslasjön, ly021 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-01-01 Stoppdatum 1992-01-01
Mängd (ton): 8,04 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: