Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kiljasjön, ly028 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-01-01 Stoppdatum 1987-01-01
Mängd (ton): 80,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: