Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fabbesjön, ly041 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-01-01 Stoppdatum 2000-01-01
Mängd (ton): 20,06 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: