Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dunhammaregylet, mi016 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-01-01 Stoppdatum 2000-01-01
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: