Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärrsjöbäcken, våtmark 9, mo038 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-02 Stoppdatum 2011-03-02
Mängd (ton): 7,87 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: