Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärrsjöbäcken, våtmark 9, mo038 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-03-13 Stoppdatum 2007-03-13
Mängd (ton): 14,69 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: