Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Boklången, ro006 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-03-17 Stoppdatum 2006-03-17
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: