Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: St Bäckasjön, våtmark(nr14), sk041 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-02-24 Stoppdatum 2011-02-24
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: