Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hörnsjön, sk071 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-01-01 Stoppdatum 1998-01-01
Mängd (ton): 33,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: