Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Togöl, 641605150862 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-25 Stoppdatum 1995-09-25
Mängd (ton): 10,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: