Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Togöl, 641605150862 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-02-15 Stoppdatum 1987-02-15
Mängd (ton): 30,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: