Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-27 Stoppdatum 2004-10-27
Mängd (ton): 5,89 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: