Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalsjön, 650163146297 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-04 Stoppdatum 2003-10-04
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: