Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalsjön, 650163146297 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-02 Stoppdatum 2005-10-02
Mängd (ton): 3,04 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: