Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, 650663152889 Budgetår: 1985
Startdatum: 1985-02-05 Stoppdatum 1985-02-05
Mängd (ton): 19,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkkross <3 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: