Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övre Herrgölen, 650937152192 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-09-23 Stoppdatum 1988-09-23
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: