Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övre Herrgölen, 650937152192 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-13 Stoppdatum 2001-11-13
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: