Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Karssjön, 651660149696 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-12 Stoppdatum 2001-11-16
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: