Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Karssjön, 651660149696 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-03 Stoppdatum 2006-10-03
Mängd (ton): 2,49 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: