Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bredsjön, 652047147336 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-03 Stoppdatum 2010-12-03
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: