Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösjön, 653438148664 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-27 Stoppdatum 1999-10-30
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: