Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Arvidabosjön, 101063 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-23 Stoppdatum 2011-03-23
Mängd (ton): 14,90 Kostnad totalt: 17874
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: